Wijzigen van je inschrijving

Een wijziging van opleiding of contract bestaat uit een uitschrijving en een inschrijving.

Als je van opleiding wil veranderen vraag je eerst toelating aan het studiegebied waar je wil inschrijven en dien je daarna je aanvraag in bij de dienst Studentenadministratie van je campus, ten laatste een week voor 1 december in het eerste semester en ten laatste een week voor 15 maart in het tweede semester.

Gevolgen voor je leerkrediet

Indien je wijzigt van opleiding vóór 1 december worden alle opgenomen studiepunten van de opleiding waarin je oorspronkelijk was ingeschreven opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet. De studiepunten opgenomen in je nieuwe opleiding gaan er vervolgens vanaf.

Als je heroriënteert tussen 1 december en 15 maart, word je uitgeschreven uit de oude opleiding en in de nieuwe ingeschreven.

Als dit gebeurt:

  • tussen 1 december en 20 december, word je uitgeschreven voor de opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester, maar krijg je hiervoor geen leerkrediet terug;
  • tussen 20 december en 15 maart, blijven de opleidingsonderdelen die aanvangen in het eerste semester, wel staan in je individueel jaarprogramma en krijg je ook een beoordeling. Ook hiervoor krijg je geen leerkrediet meer terug.

In beide gevallen worden de opleidingsonderdelen die enkel betrekking hebben op het tweede semester uitgeschreven en krijg je hiervoor het leerkrediet terug.

Gevolgen voor je studiegeld

Indien het aantal opgenomen studiepunten wijzigt door de wijziging van je inschrijving, zal je een bijkomend rekeningoverzicht of een terugbetaling ontvangen.