Werforganisatie

Onthaaldag

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldag. Deze onthaaldag is een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Alle studenten worden verwacht op vrijdag 20 september 2019 om 13u.

  • Ontvangst
  • Verwelkoming door opleidingshoofd
  • Kennismaking met de hogeschool, de campus, de opleiding en het docententeam
  • Meedelen van lessenrooster.
  • Rondleiding op de campus, les-, praktijk- en tekenlokalen
  • ICT-inleiding: digitale leeromgeving, PC-vereisten,…
  • Voorstelling STUVOplus: (sociale) studentenvoorzieningen, studiebegeleiding, fiets huren, sporten,…

Deze introductiedag zal eindigen rond 16u00.

Start academiejaar

Maandag 23 september 2019 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen om 8u30 volgens het lessenrooster.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Persoonlijke beschermmiddelen en uitrusting voor de bedrijfs- en werfbezoeken en voor het werkplekleren

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): helm, veiligheids­schoenen, werkkledij (werkbroek, werkvest of overall) is verplicht tijdens de werfbezoeken, bij sommige bedrijfsbezoeken en tijdens het werkplekleren.

Bij de uitvoering van oefeningen op de campus en bij bedrijfs- en werfbezoeken is bovendien het dragen van een fluohesje verplicht.

Meer info volgt later.

Extra studiekosten

In de loop van het academiejaar zal via factuur een forfaitair bedrag van € 1,50 per opgenomen studiepunt per academiejaar aangerekend worden om de kosten te dekken voor o.m. het gebruik van het materieel en het materiaal dat de opleiding ter beschikking stelt, het busvervoer voor werfbezoeken, losse kopies edm. Aangezien het een forfaitaire dekking betreft, is er niet altijd oorzakelijk verband tussen de inhoud van de leeractiviteiten op het Individuele Studieprogramma en de aangerekende kost.

Bijv.: Neem je als nieuwe (model-)student 60 studiepunten op, dan bedraagt deze kostentoerekeningsfactuur 60 x € 1,50 = € 90.