Wat is een modeltraject of een geïndividualiseerd traject?

Een student volgt een modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

De student volgt een modeltraject indien hij opleidingsonderdelen van slechts één opleidingsfase opneemt in zijn individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een modeltraject volgt.

De student volgt een geïndividualiseerd traject indien hij opleidingsonderdelen van meerdere opleidingsfasen opneemt in zijn individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een geïndividualiseerd traject volgt.