Vroedkunde

Introductiecursussen

Er worden 2 introductiecursussen ingericht. Deze cursussen richten zich voornamelijk tot studenten van de opleidingen Agro- en biotechnologie, Verpleegkunde en Vroedkunde.

  • De introductiecursus Scheikunde wordt gegeven op  maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 september 2019, telkens van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze cursus wordt ingericht voor studenten die weinig of geen scheikunde hebben gekregen in hun secundair onderwijs of hun kennis hiervan wensen op te frissen.

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 5,00.  Dit bedrag dient tegen 10 september 2019 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303 van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus scheikunde – gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De eerste dag van de cursus melden studenten zich rond 8u30 aan bij de receptie. De lessen gaan door in lokaal 020.

  • De introductiecursus Wiskunde wordt gegeven op maandag 16 september 2019 van 13.00 tot 16.00u. (Inhoud: omzetten van een probleem in een vergelijking of formule, vergelijkingen oplossen, rekenen met percentages, kennis van regel van drie, analyseren en interpreteren van tabellen, machtsverheffing, werken met breuken, bewerkingen en hun eigenschappen, gebruik en betekenis van haakjes).

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 2,50.  Dit bedrag dient tegen 10 september 2019 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303  van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus wiskunde –  gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De lessen vinden plaats in lokaal N026. Gelieve je aan te melden aan de receptie.

LET OP: Het rekeningnummer voor de cursus Scheikunde en Wiskunde verschilt van het rekeningnummer voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Studenten dagonderwijs

Donderdag 19 september:           

  • 13.00-13.30u: Afhalen cursussen/boeken in lokaal 174
  • 13.30u: Introductie Studiebegeleiding + specifieke intro vroedkunde – bezoek bibliotheek en restaurant, invullen ISP, aanpassen stagekledij

Vrijdag 20 september:                 

  • 09.00-10.30u: Algemene introductie 1e jaar (020)
  • 10.45-11.45u: Uitleg over vaccinatie en medisch onderzoek
  • 12.00-14.30u: Middagfestival

Start academiejaar

Studenten dagonderwijs

Studenten 1 VE worden op maandag 23 september 2019 verwacht voor de start van het academiejaar.

We verwelkomen je graag op de campus vanaf 08.30u. Aan het onthaal zal er bewegwijzering worden voorzien zodat je op de juiste plek geraakt. We gaan stipt van start om 09.00 uur en eindigen de dag ten laatste om 18.00u. Het exacte programma zal via de website worden gepubliceerd: www.odisee.be.

Studenten Hoger Afstandsonderwijs (HAO)

De studenten Hoger Afstandsonderwijs starten op maandag 23 september 2019. Zij worden verwacht op de campus om 9.00 uur.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info vind je hier.

De student is verantwoordelijk voor het correct bestellen via de webshop. Er kan niet zomaar gratis geruild worden bij een verkeerde bestelling.