Verkorte educatieve bachelor in het secundair onderwijs - campus Aalst

Onthaaldag

Ook wanneer je in februari met de opleiding start, verwelkomen we je graag tijdens onze onthaalmomenten.

Deze vinden plaats tijdens de lesmomenten op

  • maandag 10/2 18:15 voor verkorte educatieve bachelor SO avondtraject campus Aalst (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen)
  • dinsdag  11/2 18u voor verkorte educatieve bachelor SO avondtraject campus Brussel (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen)- Hermes 1, Lokaal 04.4101
  • dinsdag 11/2 14u voor verkorte educatieve bachelor SO dagtraject campus Brussel (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen) ‘t Serclaesgebouw, lokaal 02 B.02-12
  • woensdag 12/2 18:15 voor verkorte educatieve bachelor SO afstandstraject campus Aalst (met aansluitend een introductie voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen)

Op deze momenten krijg je essentiële informatie voor de start van je opleiding, zoals werken met de elektronische leeromgeving Toledo, je Odisee-mailbox, het registreren van je Individueel Studieprogramma, de keuze van je praktijkroute … Ook trajectgesprekken en individuele vragen zijn op dat moment mogelijk.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.