Studiegeld

Hoeveel bedraagt het studiegeld?

De berekening van het studiegeld is gebaseerd op het aantal gevolgde studiepunten, of je al dan niet recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid en je leerkrediet.
Een overzicht van de studiegelden vind je hier.

Hoe en wanneer betaal ik mijn studiegeld?

Na de verwerking van je inschrijving of herinschrijving ontvang je een rekeningoverzicht voor de betaling van je studiegeld.
In een eerste fase betaal je enkel de vaste kost van je inschrijving. Na goedkeuring van je Individueel Studieprogramma (ISP), zal je een tweede rekeningoverzicht via mail ontvangen.  

Je betaalt je studiegeld via overschrijving voor de vervaldatum die vermeld staat op het rekeningoverzicht.

Betalen met opleidingscheques

Meer informatie over het betalen met opleidingscheques en het formulier dat je dient in te vullen en mee af te geven bij het indienen van je opleidingscheques, vind je hier.

Betalen via de KMO-portefeuille

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleidingen bij erkende dienstverleners. Op deze manier kan je een deel van je studiegeld laten betalen door de overheid.
Ondernemers of vrije beroepen kunnen hier gebruik van maken. Meer info vind je op de website www.agentschapondernemen.be

Als je wenst te betalen via de KMO-portefeuille hou dan rekening met het volgende:

  • Enkel het studiegeld kan worden betaald via KMO-portefeuille. Je kunt hiermee dus niet betalen voor cursusmateriaal, sportkaart, cultuurkaart, verzekering, toegang tot digitale leeromgeving voor examencontracten en de administratieve kosten aangerekend bij uitschrijving.
  • De aanvraag bij de KMO portefeuille moet ingediend worden binnen de twee weken na de start van de opleiding! Nadien kan dit niet meer aanvaard worden.
  • De aanvangsdatum van de opleiding is de startdatum van het academiejaar of je effectieve inschrijvingsdatum.
  • Bij je aanvraag moet je steeds het correcte studiegeldtarief vermelden. Hou hiermee rekening bij je inschrijving en opmaken van je ISP.
  • Als dienstverlener kies je voor Odisee – Bachelor Opleidingen met erkenningsnummer DV.O100326

Voor meer informatie kan je terecht bij Roel Le Compte, tel 02 210 13 03 of roel.lecompte@odisee.be

Spreiding betaling studiegeld

Wil je graag je studiegeld gespreid betalen? Vraag dan van zodra je je factuur ontvangen hebt een spreidingsplan aan bij een medewerker van de Sociale Dienst op je campus.
Lees er hier meer over. 

Bijna-beurstarief

Net niet beursgerechtigd?

Je behoort tot deze categorie als:

  • Je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet voldoet aan de financiële voorwaarde, maar het referentie-inkomen maximaal 3166 euro (bedrag academiejaar 2018-2019) boven de maximumgrens ligt. (Je voldoet WEL aan de nationaliteits- en pedagogische voorwaarden.)
  • Je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid omdat je niet voldoet aan de financiële voorwaarde omdat er een te hoog KI (kadastraal inkomen) vreemd vermogen is. (Je voldoet WEL aan de nationaliteits- en pedagogische voorwaarden.)

Meer info? http://www.centenvoorstudenten.be

OPGELET: Geen studietoelage- of jokerkrediet meer? Ingeschreven met een creditcontract? Voldoe je niet (meer) aan de pedagogische voorwaarden, maar wel aan de financiële? Dan kom je mogelijks ook in aanmerking voor het beurs/bijna-beurstarief! Contacteer steeds de Sociale Dienst om dit voor jou te bekijken.

Als je wil weten voor welk studiegeldtarief je in aanmerking komt, laat dit dan berekenen door een medewerker van de Sociale Dienst van je campus (zie www.stuvoplus.be).

Dienstverlening Sociale Dienst

Bij financiële zorgen, ook voor gezinnen en studenten die niet in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, bestaat de mogelijkheid tot een ondersteuning onder de vorm van een toelage van onze dienst. Aarzel niet om contact op te nemen. Andere sociaaljuridische of financiële vragen? De Sociale Dienst weet raad. zie www.stuvoplus.be.