Stopzetten van je studie

Als je erover denkt om je huidige studie stop te zetten, doe dit niet impulsief maar praat er over met je ouders of een trajectbegeleider.

Informeer je bij een medewerker van de Studentendienst op je campus over de sociale en financiële gevolgen van ‘uitschrijving’ want dit heeft impact op je studiebeurs, ziekteverzekering, kinderbijslag, studentenjob, …

Ook op de website www.centenvoorstudenten.be vind je meer informatie over stoppen met studeren tijdens het academiejaar.

Uitschrijven

Als je je studie officieel wenst stop te zetten moet je je uitschrijven bij de dienst Studentenadministratie van je campus. Je vult een uitschrijvingsformulier in op basis waarvan je uitschrijving officieel geregistreerd wordt. Je vult tevens de bijbehorende exit-vragenlijst in.

Let op: de datum van uitschrijving is de datum waarop het volledig ingevulde uitschrijvingsformulier in ontvangst is genomen op de dienst Studentenadministratie. Een mail of telefoon volstaan niet om je uitschrijving officieel te laten registreren.

Deze opleidingen vragen om vooraleer uit te schrijven, een gesprek te hebben met de trajectbegeleider. Neem dus eerst contact met de trajectbegeleider.

Als je je uitschrijft voor een opleidingsvariant, kan je je in de loop van hetzelfde academiejaar niet meer voor dezelfde opleidingsvariant of opleidingsonderdelen ervan herinschrijven, ongeacht het contracttype.

Gevolgen voor je leerkrediet

Schrijf je je uit:

  • vóór 1 december dan wordt het totale aantal studiepunten dat je dit jaar opgenomen hebt opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • tussen 1 december en 15 maart, dan worden enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het tweede semester opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet.
  • na 15 maart, ben je de opgenomen (niet verworven) studiepunten kwijt.

Bijzondere regeling voor generatiestudenten

Generatiestudenten die zich uitschrijven tussen 1 december en 20 december én vóór 15 maart opnieuw ingeschreven zijn in een andere opleiding, krijgen de helft van het leerkrediet terug voor die opleidingsonderdelen van de oude opleiding die gestart zijn in het eerste semester of die over het hele jaar gespreid zijn.

Terugbetaling studiegeld

Als je je uitschrijft:

  • binnen de 4 weken na je inschrijving (of de start van het semester) betaal je enkel de vaste kost.
  • tussen de 4 en de 8 weken na inschrijving betaal je de vaste kost en de helft van de reeds gevolgde studiepunten.
  • na 8 weken betaal je de vaste kost en het volledige bedrag van de reeds gevolgde studiepunten.

Deze regeling is enkel van toepassing op de studiegelden die centraal door de dienst Studentenadministratie geïnd worden en dus niet op aanvullende studiegelden die door het programma of elders geïnd worden.