Start van het academiejaar per opleiding 19-20

Hier vind je info over opfris- en vakantiecursussen, de onthaaldagen, de start van het academiejaar, de klasgroeptoewijzing, specifieke kledij indien vereist en andere praktische info van jouw opleiding.

  Graduaatsopleidingen   Bacheloropleidingen