Privacyverklaringen

Studenten Odisee

Hieronder vind je de privacyverklaring die betrekking heeft op studenten van Odisee.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie we van jou vragen, waarom we deze informatie vragen en op welke manier we met deze informatie omgaan.

Privacyverklaring studenten