Opvolgen studies door ouders

Wegens de privacywetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming) mag Odisee geen gegevens over haar studenten verstrekken aan derden.
Toch kan u als ouder op verschillende manieren de studieloopbaan van uw zoon of dochter volgen.

 

De academische kalender biedt een overzicht van start en einde academiejaar, semesters, onderwijsactiviteiten, examenperiodes, inhaalactiviteiten, vakanties en feestdagen.

Na elke examenperiode worden de examenresultaten bekendgemaakt via het online studievoortgangsdossier. Dit gebeurt op vooraf vastgelegde data.
Naast de behaalde examenresultaten, worden ook eventuele studievoortgangsbewakingsmaatregelen vermeld in het studievoortgangsdossier. 

Als u uw zoon of dochter laat inloggen op zijn/haar studievoortgangsdossier in uw aanwezigheid, dan kan u samen de officiële examenresultaten online bekijken.
Inloggen kan vanaf elke computer met internetverbinding en elke ingeschreven student kan inloggen. 

Vanaf de maand december volgend op het academiejaar van afstuderen worden diploma's uitgereikt. Een student die afgestudeerd is kan, in afwachting van het definitief diploma, na afstuderen met een voorlopig attest solliciteren of inschrijven aan een onderwijsinstelling.
Meer info over het voorlopig attest en het officieel diploma vindt u hier

Als er discussie is over kinderbijslag, kan de student via de selfservicetoepassing een attest afdrukken met de opgenomen studiepunten. Dit attest kan aan de kinderbijslag bezorgd worden.

Indien uw zoon of dochter niet - of voor onvoldoende studiepunten is ingeschreven, ontvangt u geen kinderbijslag meer.
Meer info: Wat doen indien u geen kinderbijslag meer ontvangt?

Een centrale databank van de Vlaamse overheid houdt het leerkrediet bij van alle studenten. Die databank kan elke student zelf raadplegen via het Studentenportaal en zo de stand van zijn/haar leerkrediet online opvolgen.
Uw zoon of dochter kan inloggen met zijn/haar e-ID-kaart.

  • Contact

Dienst Studentenadministratie