Officieel diploma

Vanaf de maand december volgend op het academiejaar worden door de meeste studiegebieden diploma-uitreikingen georganiseerd. De in het voorgaande academiejaar afgestudeerde studenten worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Geen uitreiking of niet op de uitreiking

Indien er geen uitreiking wordt voorzien of indien je je diploma niet afhaalt op de uitreiking, wordt je diploma ten vroegste in de loop van de maand december aangetekend verstuurd naar je adres.
In de examenperiode vóór je kan afstuderen ontvang je een mail om je adresgegevens na te kijken zodat je diploma op het juiste adres terechtkomt. 

Door de huidige corona-maatregelen zijn alle diploma's aangetekend verzonden naar het adres zoals gekend in onze administratie. 

Zending niet afgehaald

Indien je de aangetekende zending niet in ontvangst kon nemen dan blijft deze 15 dagen ter beschikking in het postkantoor/afhaalpunt. De postbode zal een briefje achterlaten met de gegevens waar je terecht kan en wanneer.

Haal je de zending niet op binnen de 15 dagen dan wordt deze teruggestuurd naar ons. Je hebt dan twee mogelijkheden om alsnog je diploma in ontvangst te nemen:

  • Je kan je officieel diploma kosteloos afhalen op je campus (nadat je de campus contacteerde via mail sa@odisee.be).

Je kan je diploma ook laten afhalen door een andere persoon met een volmacht. Je kan hiervoor het volmachtformulier gebruiken.
Let erop dat de persoon die je diploma komt ophalen het volmachtformulier meebrengt, alsook een kopie van je identiteitskaart en zijn/haar eigen identiteitskaart.

Door de huidige corona-maatregelen is het alvast t.e.m. de paasvakantie niet mogelijk om het diploma af te halen op een campus. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen kan deze periode nog verlengd worden.

  • Wens je het diploma opnieuw per aangetekende zending te ontvangen, wordt € 20 aangerekend. Hiervoor ontvang je eerst via mail een factuur. Van zodra we de betaling ontvangen hebben sturen wij je een mail ter bevestiging en zal het officieel diploma per aangetekende post verstuurd worden.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een mailtje naar sa@odisee.be en bezorg ons onderstaande gegevens:

  • Kopie voor- en achterzijde van je identiteitskaart
  • Adres waarnaar het diploma mag verstuurd worden
  • Opleiding behaald diploma
  • Jaar van afstuderen