Medische beeldvorming

Instapcursussen

Maandag 17 september 2018

 • Chemie: 09u – 13u

Dinsdag 18 september 2018

 • Chemie: 9u – 13u
 • Fysica: 14u – 16u

Woensdag 19 september 2018

 • Wiskunde: 9u – 13u
 • Fysica: 14u – 16u

Hoe inschrijven?

Via isabelle.wellemans@odisee.be met vermelding van je naam, de opleiding waarvoor je inschrijft aan Odisee en de cursus (chemie en/of fysica en/of wiskunde) die je wilt volgen.

Programma

Chemie

 1. Inleiding: Wat is chemie?
 2. Bouw en samenstelling van de materie (met o.a. atoombouw en het atoommodel, de periodieke tabel, ionen, ...)
 3. Moleculen en bindingen (met o.a. de edelgasconfiguratie, moleculen, de ionenbinding, de covalente binding, de chemische reactie, ....)
 4. Anorganische chemie (met o.a. de verbindingsklassen: zuren, zouten, hydroxiden en oxiden, ...)
 5. Organische chemie (met o.a. de koolwaterstoffen)

Fysica

Opzet van de cursus: De cursus belicht de algemene basisbegrippen van de fysica: massa, energie, kracht en de wisselwerking hiertussen. Deze begrippen zijn noodzakelijk om de inleiding in de stralingsfysica te kunnen beheersen.

 1. Materie
 2. Massa
 3. Energie
 4. Kracht
 5. Arbeid
 6. De bouw van materie
  1. Atoom modellen
  2. Periodiek systeem
  3. Elektronenschillen
  4. Energie niveaus

Wiskunde

 1. Rekenen met breuken, machten en vierkantswortels.
 2. Algebra
 3. Logaritmen en exponentiele functies
 4. Rekenen met grootheden en eenheden

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

De onthaaldag voor de eerstejaarsstudenten gaat door op donderdag 20 september 2018 van 9u tot 17u. Op vrijdag 21 september 2018 is er van 9u tot 13u individuele trajectbegeleiding voor het samenstellen van de individuele studieprogramma’s.
Studenten van het tweede jaar worden verwacht op vrijdag 21 september 2018.

Het programma van de onthaaldagen vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht op het studiegebiedsecretariaat (02 609 81 52).

Start academiejaar

Maandag 24 september 2018 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info volgt later.