Ik volg een geïndividualiseerd traject

Tenzij je dit academiejaar voor het eerst ingeschreven bent aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, moe(s)t je in de (her)inschrijvingsapplicatiezelf de opleidingsfase aanduiden waarvan je de meeste studiepunten volgt. Op basis hiervan word je (automatisch of door de opleiding) toegewezen aan een klasgroep van de fase die je selecteerde bij (her)inschrijving.

Volg je een opleiding waarbij de klasgroep automatisch wordt toegewezen door het systeem, dan worden in je Individueel Studieprogramma (ISP) voor de plichtvakken van die opleidingsfase die je selecteerde in de (her)inschrijvingsappplicatie de events aangeduid die overeenkomen met de toegekende klasgroep. Voor de keuzevakken duid je zelf een event aan in het ISP dat correspondeert met de klasgroep van de plichtvakken. Voor de opleidingsonderdelen die je volgt in een andere opleidingsfase, vink je zelf de opleidingsonderdelen aan die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken) en selecteer je bij de events een klasgroep die past in je uurrooster.

Concreet: Je loopt door de academiejaren heen wat studievertraging op en zal in het huidige academiejaar opleidingsonderdelen van zowel de tweede als de derde opleidingsfase volgen. De meeste studiepunten zal je opnemen in de tweede opleidingsfase, en dit heb je ook aangegeven in de herinschrijvingsapplicatie. Je wordt daarom door het systeem toegewezen aan een klasgroep uit de tweede fase, bv. groep 3. Deze klasgroep heeft ook een code, bv. 2B BM/2A3. Bij het bekijken van je ISP merk je op dat alle nog af te leggen plichtvakken in de tweede opleidingsfase reeds aangeduid zijn in je ISP. Bovendien werden ook de events die overeenkomen met klasgroep 3 automatisch aangeduid. De opleidingsonderdelen die je al wenst op te nemen in de derde opleidingsfase vink je zelf aan. Hierbij duid je ook het event aan van de klasgroep waarbij je de onderwijs- en evaluatieactiviteiten wenst te volgen.

Volg je een opleiding waarbij de klasgroep wordt toegewezen door de opleiding, dan moet je in je Individueel Studieprogramma (ISP), de opleidingsonderdelen aanvinken die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken). Voor alle aangevinkt opleidingsonderdelen moet je ook zelf de events selecteren die overeenkomen met de toegekende klasgroepen, zoals besproken met de trajectbegeleider van je opleiding.

Ben je bij (her)inschrijving in de verkeerde opleidingsfase terecht gekomen?  Neem contact op met de dienst Studentenadministratie om toegewezen te worden aan een klasgroep in de opleidingsfase waar je het meeste studiepunten volgt!