Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer

 • Wat?

Als je reeds tijdens het volgen van je bacheloropleiding met een zelfstandige activiteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet je in de meeste gevallen basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen.

Vanaf academiejaar 2016-2017 krijgen daarom alle studenten de mogelijkheid om via een “creditcontract” in te schrijven voor het opleidingsonderdeel “Attest Bedrijfsbeheer”. Dit is een opleidingsonderdeel dat als keuzevak wordt aangeboden in het 1ste semester binnen de opleiding Office Management - traject Hoger Afstandsonderwijs (HAO), en het staat andere Odisee studenten vrij om dit buiten hun curriculum bijkomend te volgen.

 • Hoe?

Contacteer de dienst Studentenadministratie van campus Dirk Martens (sa@odisee.be - 053/72 71 36) om je in te schrijven in een creditcontract.
Nadien kan je via KU Loket in je ISP (individueel studieprogramma) het opleidingsonderdeel “Attest bedrijfsbeheer” toevoegen. Geef in de zoekfunctie onderaan het scherm ‘vrij selecteren uit het onderwijsaanbod’ het nummer van het opleidingsonderdeel OH3085 in om het opleidingsonderdeel te zoeken en te boeken.

Binnen de opleiding Bedrijfsmanagement wordt met de leerinhoud van een reeks opleidingsonderdelen in het eerste jaar voldaan aan de inhoudelijke vereisten voor het bekomen van het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

Op deze manier kan je als student nog tijdens het volgen van je opleiding het getuigschrift bedrijfsbeheer halen en je eigen zaak starten.
Heb je reeds een bachelordiploma? Dan volstaat je diploma voor het aanvragen van een ondernemingsnummer en hoef je geen getuigschrift  basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen.  

 • Voorwaarden om een getuigschrift aan te vragen

Je kan een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer aanvragen als je:

 • een credit op het opleidingsonderdeel ‘Attest bedrijfsbeheer’ van de opleiding Office Management via afstandsonderwijs op de campus te Aalst behaalde

of

 • een gewogen gemiddelde van 10/20 op de volgende opleidingsonderdelen uit de eerste opleidingsfase (onderwijsaanbod 2016-2017) van de opleiding bedrijfsmanagement behaalde:

Campus te Aalst

Voor de opleiding Bedrijfsmanagement / Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit:

 • 1 Algemeen boekhouden
 • 2 Algemeen boekhouden
 • 1 Basisprincipes marketing
 • 1 Burgerlijk recht
 • 1 Financiële en handelsverrichtingen
 • 2 BTW
 • 2 Financiële en verzekeringsproducten
 • 2 Ondernemingsrecht
 • 1 ICT en organisatie
 • 2 ICT en organisatie

Voor de opleiding Bedrijfsmanagement / Afstudeerrichting Marketing:

 • 1 Basisprincipes marketing
 • 2 Marketingplanning en marketingmixstrategieën
 • 1 Burgerlijk Recht
 • 1 Financieel beheer
 • 2 Bedrijfseconomie
 • 2 Ondernemingsrecht
 • 1 ICT en organisatie
 • 2 ICT en organisatie

Campus te Brussel

Voor de opleiding Bedrijfsmanagement / Oriëntatie Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen:

 • Algemeen Boekhouden 1
 • Financiële- en Handelsverrichtingen
 • ICT &Organisatie
 • Inleiding tot de fiscaliteit en personenbelasting 1
 • Recht

Voor de opleiding Bedrijfsmanagement / Oriëntatie Marketing en Logistiek management:

 • Financieel Beheer van een bedrijf
 • ICT &Organisatie
 • Marketing
 • Recht
 • Verkoop, inkoop en logistiek

Aandacht: opleidingsonderdelen waarvoor een credit behaald werd vóór academiejaar 2016-2017 komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer.

 • Hoe aanvragen?

Stuur je vraag voor een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer naar de dienst Studentenadministratie (sa@odisee.be) met vermelding van je studentennummer.

De dienst Studentenadministratie zal nagaan of bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. Na controle wordt het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer opgemaakt. Binnen de drie weken na je aanvraag  zal de dienst Studentenadministratie je via mail op de hoogte brengen wanneer het attest kan afgehaald worden.