Erkenning en visum gezondheidszorgberoepen

Erkenning en visum voor gezondheidszorgberoepen

Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, heb je in België een visum en een erkenning nodig.
Op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid vind je een overzicht van de beroepen waarvoor dit van toepassing is en welke procedure je moet volgen om de erkenning en/of visum te ontvangen.

Aan de slag als zorgkundige?

Voor zorgkundigen bestaat er geen erkenning, maar wel een registratie bij Zorg en Gezondheid. Meer informatie over de registratie vind je hier.
In sommige gevallen moet je bij de registratie een attest van slagen indienen. Dit kan je aanvragen bij de dienst Studentenadministratie (sa@odisee.be) met vermelding van je studentennummer.
Als je voldoet aan de voorwaarden zal je het attest binnen twee weken na je aanvraag ontvangen.