Erkenning en visum gezondheidszorgberoepen

Wil je aan de slag wil als verpleegkundige, dan moet je beschikken over:

 • een diploma als verpleegkundige
 • een visum als verpleegkundige
  Je kan je visum online aanvragen bij de FOD Volksgezondheid zodra je jouw opleiding als verpleegkundige hebt voltooid.
  Vroeger moest je jouw diploma van verpleegkundige laten registreren en viseren door de provinciale geneeskundige commissies. Sinds juli 2015 moet je jouw diploma laten viseren door de FOD Volksgezondheid.
  Voor vragen over het visum contacteer je het contactcenter van de FOD Volksgezondheid: 02 524 97 97 of info@gezondheid.belgie.be.

Er bestaat geen erkenning voor verpleegkundige. Diploma en visum volstaan om het beroep te mogen uitoefenen. Enkel voor bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden hebt u ook een erkenning nodig.

Wil je aan de slag als vroedvrouw, dan heb je het volgende nodig:

 • een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw
  Zodra je dat diploma behaald hebt, ben je automatisch erkend ('erkenning van rechtswege‘). Je hoeft de erkenning niet aan te vragen en je krijgt ze ook niet opgestuurd. Jouw diploma is jouw erkenning.
 • een visum
  Je kan je visum online aanvragen bij de FOD Volksgezondheid zodra je jouw opleiding als vroedvrouw hebt voltooid.
  Vroeger moest je jouw diploma van vroedvrouw laten registreren en viseren door de provinciale geneeskundige commissies. Sinds juli 2015 moet je jouw diploma laten viseren door de FOD Volksgezondheid.
  Voor vragen over het visum contacteer je het contactcenter van de FOD Volksgezondheid: 02 524 97 97 of info@gezondheid.belgie.be.

Erkenning behouden: permanente opleiding

Vroedvrouwen moeten zich continu bijscholen om hun erkenning te behouden.

 • Je moet per 5 jaar minimaal 75 uur permanente opleiding volgen.
 • De inhoud van de opleidingen moet goedgekeurd zijn door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen. Om deze goedkeuring van jouw permanente vorming te verkrijgen dien je een aanvraag in bij de FOD Volksgezondheid. Je vindt meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid.
 • Aan de slag als zorgkundige

Wie aan de slag wil als zorgkundige moet, in die volgorde:

1. Zich registreren als zorgkundige  
    Als zorgkundige moet je je laten registreren bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Een erkenningscommissie oordeelt dan of je de juiste opleiding en/of voldoende werkervaring hebt om geregistreerd te kunnen worden.

Aan een student bachelor in de verpleegkunde die geslaagd is in het eerste jaar van de opleiding, kan een attest worden afgeleverd dat hij kan gebruiken voor de registratie als zorgkundige. Dit betekent dat de student geen opleidingsonderdelen van de eerste fase meer moet afleggen/hernemen.
Met andere woorden: de student moet voor alle opleidingsonderdelen van de eerste opleidingsfase ofwel:

 • een vrijstelling hebben gekregen
 • een credit hebben behaald
 • een tolerantie hebben ingezet

Indien dit criterium is vervuld, wordt het attest voor registratie als zorgkundige afgeleverd.
Opgelet: de opleiding vroedkunde wordt niet gelijkgeschakeld met de opleiding tot verpleegkundige en geeft dus geen aanleiding tot het verkrijgen van een attest voor de registratie als zorgkundige.

Hoe aanvragen?

Stuur je vraag voor een attest voor registratie als zorgkundige naar de dienst Studentenadministratie (sa@odisee.be) met vermelding van je studentennummer.

De dienst Studentenadministratie zal nagaan of bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. Na controle wordt het attest voor registratie als zorgkundige opgemaakt. Binnen de twee weken na je aanvraag zal de dienst Studentenadministratie je via mail op de hoogte brengen wanneer het attest kan afgehaald worden.

2. Een visum behalen

Een visum is de toelating om te werken als zorgkundige. Het visum krijg je van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid nadat je geregistreerd bent bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.