Elektromechanica via Afstandsonderwijs

Hoe inschrijven als afstandsstudent?

Om goed van start te gaan als afstandsstudent is het belangrijk dat je tijdig ingeschreven bent. Verder moet ook je Individueel Studie Programma (ISP) goedgekeurd zijn en je account geactiveerd worden. Daarom verwachten we van een afstandsstudent dat zijn inschrijvingsprocedure volledig achter de rug is ten laatste bij de start van het academiejaar. Daarom neem je ten laatste in de week voor de start van het academiejaar contact op met de trajectbegeleider (Joeri.vangoethem@odisee.be) voor je intake gesprek en het opstellen van je ISP.  Bij het begin van elke semester is er een startavond voor HAO.  Tegen die dag moet je inschrijving afgerond zijn. Op deze avond is je aanwezigheid vereist.

Start academiejaar

Maandag 23 september 2019 

Start tweede semester

Maandag 10 februari 2020

Startavond

Voor het afstandsonderwijs is er in elke semester een startavond. Om de leeractiviteiten voor het eerste semester te kunnen plannen is je aanwezigheid deze avond verplicht.

  • Semester 1: donderdag 26 september 2019
  • Semester 2: donderdag 13 februari 2020

telkens van 18u tot 20u

De avond start met een algemene uitleg voor starters over het digitaal leerplatform, examenroosters, studieprogramma,…

Tijdens deze avond zijn er ook sessies over de OLA’s die je zal volgen. Je vindt daarover (na inschrijving) meer uitleg op het studentenportaal (Toledo). 

Alle docenten zijn aanwezig om informatie te geven over het leermateriaal, examens, eventuele taken en labo's.                      

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Persoonlijk gereedschap en beschermingsmiddelen

Volgende beschermingsmiddelen zijn persoonlijk bezit en verplicht te dragen bij bepaalde labo-activiteiten:

Veiligheidsschoenen en veiligheidsbril: wie dit wenst kan deze aankopen via de hogeschool.
Overall: moet van de juiste kleur en het type zijn en is daarom verplicht aan te kopen via de hogeschool.
De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Meer info vind je hier.

Rekenmachine: wie nog geen grafische rekenmachine heeft koopt best het type TI84 (Texas Instruments).  Voor de OLA’s 1 en 2 Wiskunde is dit verplicht.  Als  je al een grafische rekenmachine hebt van een ander type: op de introductiedag krijg je de kans om te vragen of jouw type rekenmachine ook bruikbaar is.

Algemene kosten opleiding Elektromechanica

Een bedrag van 1 euro per studiepunt wordt aangerekend voor kosten eigen aan de opleiding. Dit omvat kosten zoals drukwerk, verbruiksgoederen in de labo’s, bepaalde softwarelicenties, …  Deze kost wordt ook aangerekend voor afstandstudenten.

Jaarkalender 2019-2020

18 sept 2019: Introductiedag voor startende campusstudenten
19 sept – 20 sept 2019: Vakantiecursus wiskunde voormiddag. Vakantiecursus Mechanische technieken namiddag
23 sept 2019: Start academiejaar, laatste dag voor intake gesprekken afstandsstudenten
26 sept (18u): Startavond voor afstandsstudenten
10 okt 2019, (19u): Infoavond voor ouders van startende campusstudenten, afstandsstudenten ook welkom
16 okt – 18 okt 2019: Startersdriedaagse (verplichte activiteit voor startende campusstudenten)
28 okt – 01 nov 2019: Lesvrije week (herfstvakantie)
05-06 nov 2019: Deelexamens voor eerstejaarsstudenten
11 nov 2019: Wapenstilstand
23 dec 2019 - 05 jan 2020: Lesvrije periode (Kerstvakantie)
06 jan – 01 febr 2020: Eerste examenperiode (EP1, 1ste kans)
03 febr – 07 febr 2020: Lesvrije week (beraadslaging)
07 febr 2020: vrijgave resultaten
10 febr 2020: Start tweede semester
24 febr – 28 febr 2020: Lesvrije week (krokusvakantie)
06 apr – 17 apr 2020: Lesvrije periode (paasvakantie)
01 mei 2020: Lesvrij (dag van de arbeid)
21 mei – 22 mei 2020: Lesvrij (Hemelvaart)
1 jun 2020: Lesvrij (Pinksteren)
25 mei – 20 jun 2020: Tweede examenperiode (EP2, 1ste kans)
26 jun 2020: vrijgave resultaten
17 aug – 05 sept 2020: Derde examenperiode (EP3, 2de kans)
10 sep 2020: vrijgave resultaten

Vakantiecursus wiskunde

Donderdag 19 september en vrijdag 20 september 2019 van 08.30 uur tot 12.30 uur

Heb je in het secundair onderwijs een opleiding gevolgd met minder dan 4 uur wiskunde, dan heb je misschien baat bij deze vakantiecursus. Het volledige programma hier.
Om in te schrijven klik je hier.

Vakantiecursus mechanische technieken

Donderdag 19 september en vrijdag 20 september 2019 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Kom je uit een niet technische vooropleiding dan kan je deze praktische sessie volgen.  Je maakt kennis met basishandelingen verspaning en meettechnieken in een kleine groep. Zo wordt de stap naar de eerste praktijksessies kleiner.
Inschrijven voor deze vakantiecursus kan tot woensdag 18 september 2019 en doe je hier.