Elektromechanica via Afstandsonderwijs

Hoe inschrijven als afstandsstudent?

Om goed van start te gaan als afstandsstudent is het belangrijk dat je tijdig ingeschreven bent. Verder moet ook je Individueel Studie Programma (ISP) goedgekeurd zijn en je account geactiveerd worden. Daarom verwachten we van een afstandsstudent dat zijn inschrijvingsprocedure volledig achter de rug is ten laatste op het einde van de eerste lesweek. Daarom neem je ten laatste in de week voor de start van het academiejaar contact op met de trajectbegeleider (Joeri.vangoethem@odisee.be of annemie.vermeyen@odisee.be) voor je intake gesprek en het opstellen van je ISP.  Bij het begin van elke semester is er een startavond voor HAO.  Tegen die dag moet je inschrijving afgerond zijn.  Op deze avond is je aanwezigheid vereist.

Start academiejaar

Maandag 24 september 2018 

Start tweede semester

Maandag 11 februari 2019

Startvond

  • Semester 1: dinsdag 4 oktober 2018
  • Semester 2: donderdag 14 februari

telkens van 18u tot 20u

Voor het afstandsonderwijs is er in elke semester een startavond. Om de leeractiviteiten voor het eerste semester te kunnen plannen is je aanwezigheid deze avond verplicht.

De avond start met een algemene uitleg voor starters over het digitaal leerplatform, examenroosters, studieprogramma,…

Tijdens deze avond zijn er ook sessies over de OLA’s die je zal volgen.  Je vindt daarover (na inschrijving) meer uitleg op het studentenportaal

Alle docenten zijn aanwezig om informatie te geven over het leermateriaal, examens, eventuele taken en labo's.                      

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Persoonlijk gereedschap en beschermingsmiddelen

Volgende beschermingsmiddelen zijn persoonlijk bezit en verplicht te dragen bij bepaalde labo-activiteiten:

Veiligheidsschoenen en veiligheidsbril: wie dit wenst kan deze aankopen via de hogeschool.
Overall: moet van de juiste kleur en het type zijn en is daarom verplicht aan te kopen via de hogeschool.
De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Meer info vind je hier.

Rekenmachine: wie nog geen grafische rekenmachine heeft koopt best het type TI84 (Texas Instruments).  Voor de OLA’s 1 en 2 Wiskunde is dit verplicht.  Als  je al een grafische rekenmachine hebt van een ander type: op de introductiedag krijg je de kans om te vragen of jouw type rekenmachine ook bruikbaar is.

Algemene kosten opleiding Elektromechanica

Een bedrag van 1 euro per studiepunt wordt aangerekend voor kosten eigen aan de opleiding. Dit omvat kosten zoals drukwerk, verbruiksgoederen in de labo’s, bepaalde softwarelicenties, …  Deze kost wordt ook aangerekend voor afstandstudenten.

Jaarkalender 2018-2019

24/09 Start academiejaar
Maak ten laatste op deze dag een afspraak met de studietrajectbegeleider voor een intakegesprek of om je isp te bespreken
26/09 Laatste dag voor een intakegesprek, waarbij je jouw programma kan bespreken met de studietrajectbegeleider
27/09 Laatste inschrijvingsdag voor afstandsonderwijs EM
2/10, 18u Introductieavond semester 1 voor afstandsstudenten (verplichte aanwezigheid)
29/10 - 02/11 Lesvrije week (herfstvakantie)
05/11 & 12/11 Deelexamens voor eerstejaarsstudenten (ook voor HAO!)
11/11 Lesvrij (wapenstilstand)
24/12 - 06/01 Lesvrije periode (Kerstvakantie)
07/01 – 01/02 Eerste examenperiode (EP1, 1ste kans)
04/02 - 08/02 Lesvrije week (beraadslaging)
11/02 Start tweede semester
14/2, 18u Startavond semester 2 voor afstandsstudenten (verplichte aanwezigheid)
4/03- 08/03 Lesvrije week (Krokusvakantie)
08/04 - 19/04 Lesvrije periode (Paasvakantie)
30/05 - 31/05 Lesvrij (Hemelvaart)
10/06 Lesvrij (Pinksteren)
27/05 - 19/06 Tweede examenperiode (EP2, 1ste kans)
16/08 - 07/09 Derde examenperiode (EP3, 2de kans)

Vakantiecursus wiskunde

Donderdag 20/9 en vrijdag 21/09/2018 van 08.30 uur tot 12.30 uur

Heb je in het secundair onderwijs een opleiding gevolgd met minder dan 4 uur wiskunde, dan heb je misschien baat bij deze vakantiecursus. Het volledige programma hier.
Om in te schrijven klik je hier.

Vakantiecursus mechanische technieken

Donderdag 20/9 en vrijdag 21/09/2018 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Kom je uit een niet technische vooropleiding dan kan je deze praktische sessie volgen.  Je maakt kennis met basishandelingen verspaning en meettechnieken. 
Inschrijven voor deze vakantiecursus kan tot woensdag 19/09/2018 en doe je hier.