Educatief graduaat in het secundair onderwijs - campus Brussel

Onthaaldag

Ook wanneer je in februari met de opleiding start, verwelkomen we je graag tijdens onze onthaalmomenten.

Deze vinden plaats tijdens de lesmomenten op

  • maandag 10/2 18:15 voor de educatieve graduaatsopleiding SO avondtraject campus Aalst (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen)
  • dinsdag  11/2 18u voor verkorte educatieve bachelor SO avondtraject campus Brussel (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen)- Hermes 1, Lokaal 04.4101
  • dinsdag 11/2 14u voor verkorte educatieve bachelor SO dagtraject campus Brussel (met aansluitend les voor het opleidingsonderdeel Leren en ontwerpen) ‘t Serclaesgebouw, lokaal 02 B.02-12

Op deze momenten krijg je essentiële informatie voor de start van je opleiding, zoals werken met de elektronische leeromgeving Toledo, je Odisee-mailbox, het registreren van je Individueel Studieprogramma, de keuze van je praktijkroute … Ook trajectgesprekken en individuele vragen zijn op dat moment mogelijk.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.