Bouw (via afstandsonderwijs)

Startmoment

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldag. Deze onthaaldag is een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling, de uurregeling, het opleidingsprogramma en kan je kennismaken met de campus.

We verwachten je op dinsdag 2 oktober 2018 voor het startmoment.

Een gedetailleerde planning en het programma worden tijdig via het digitaal leerplatform gecommuniceerd.

Start academiejaar

Maandag 24 september 2018 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Terugkommomenten

In de loop van de semesters worden een aantal contactmomenten (meestal op een dinsdagavond) georganiseerd, waarvan de detailplanningen (data, uurregeling en vakken die aan bod komen) zullen gecommuniceerd worden via het digitaal leerplatform.

Aankoop Schriftelijk Studiemateriaal

Het schriftelijk studiemateriaal (cursussen en handboeken) moet je online bestellen bij Standaard Boekhandel. Als HAO student kan je bij het bestellen eventueel kiezen om je pakket te laten opsturen. Je kan het ook afhalen bij de Standaard Boekhandel.

Meer info hierover vind je hier.

Extra studiekosten

In de loop van het academiejaar zal via factuur een forfaitair bedrag van € 1,20 per opgenomen studiepunt per academiejaar aangerekend worden om de kosten te dekken voor o.m. het gebruik van het materieel en het materiaal dat de opleiding Bouw ter beschikking stelt, het busvervoer voor werfbezoeken, losse kopies edm. Aangezien het een forfaitaire dekking betreft, is er geen oorzakelijke relatie tussen de inhoud van de leeractiviteiten op het Individuele Studieprogramma en de aangerekende kost.

Bijv.: Neem je als nieuwe (HAO)student 25 studiepunten op, dan bedraagt deze kostentoerekeningsfactuur 25 x €1,20= €30.