Bouw

Introductieweek

In de week vóór aanvang van het academiejaar (maandag 16 september - vrijdag 20 september 2019) kan je deelnemen aan een paar specifieke introductiesessies. Je raakt al vertrouwd met de campus en leert medestudenten kennen.
Het volledige programma en hoe je vrijblijvend kan inschrijven voor één of meerdere sessies, vind je hier.

Onthaaldag

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldag. Deze onthaaldag is een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Alle studenten worden verwacht op woensdag 18 september 2019 om 13u.

  • Ontvangst
  • Verwelkoming door opleidingshoofd
  • Kennismaking met de hogeschool, de campus, de opleiding en het docententeam
  • Indeling in klasgroepen en meedelen van lessenrooster.
  • Afhalen van handboeken en cursussen en rondleiding op de campus, les-, praktijk- en tekenlokalen
  • ICT-inleiding: digitale leeromgeving, PC-vereisten,…
  • Voorstelling STUVOplus: (sociale) studentenvoorzieningen, studiebegeleiding, fiets huren, sporten,…

Deze introductiedag zal eindigen rond 16u45.

Start academiejaar

Maandag 23 september 2019 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen om 8u30 volgens het lessenrooster.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Beschermmiddelen voor de lessen uitvoeringspraktijk en werfbezoeken

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): helm, veiligheids­schoenen, werkkledij (werkbroek, werkvest of overall) is verplicht tijdens de praktijksessies in de praktijkzaal.
Bij uitvoering van oefeningen buiten de praktijkzaal is bovendien het dragen van een fluohesje verplicht.
Op werfbezoeken: helm, veiligheidsschoenen en fluovest.

Je hebt ook enig persoonlijk gereedschap nodig.

Meer info vind je hier.

Aankoop Schriftelijk Studiemateriaal

Op de introductiedag van woensdag 18 september 2019 kan je de bestelde handboeken en cursussen van het eerste semester afhalen. Hoe je die online bestelt bij Standaard Boekhandel, vind je hier: https://student.odisee.be/cursussen

Extra studiekosten

In de loop van het academiejaar zal via factuur een forfaitair bedrag van € 1,50 per opgenomen studiepunt per academiejaar aangerekend worden om de kosten te dekken voor o.m. het gebruik van het materieel en het materiaal dat de opleiding Bouw ter beschikking stelt, het busvervoer voor werfbezoeken, losse kopies edm. Aangezien het een forfaitaire dekking betreft, is er geen oorzakelijke relatie tussen de inhoud van de leeractiviteiten op het Individuele Studieprogramma en de aangerekende kost.

Bijv.: Neem je als nieuwe (model)student 60 studiepunten op, dan bedraagt deze kostentoerekeningsfactuur 60 x € 1,50= € 90.