Agro- en biotechnologie

Introductiecursussen

Er worden 2 introductiecursussen ingericht. Deze cursussen richten zich voornamelijk tot studenten van de opleidingen Agro- en biotechnologie, Verpleegkunde en Vroedkunde.

  • De introductiecursus Scheikunde wordt gegeven op  maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 september 2019, telkens van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze cursus wordt ingericht voor studenten die weinig of geen scheikunde hebben gekregen in hun secundair onderwijs of hun kennis hiervan wensen op te frissen.

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 5,00.  Dit bedrag dient tegen 10 september 2019 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303 van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus scheikunde – gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De eerste dag van de cursus melden studenten zich rond 8u30 aan bij de receptie. De lessen gaan door in lokaal 020.

  • De introductiecursus Wiskunde wordt gegeven op maandag 16 september 2019 van 13.00 tot 16.00u. (Inhoud: omzetten van een probleem in een vergelijking of formule, vergelijkingen oplossen, rekenen met percentages, kennis van regel van drie, analyseren en interpreteren van tabellen, machtsverheffing, werken met breuken, bewerkingen en hun eigenschappen, gebruik en betekenis van haakjes).

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 2,50.  Dit bedrag dient tegen 10 september 2019 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303  van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus wiskunde –  gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De lessen vinden plaats in lokaal N026. Gelieve je aan te melden aan de receptie.

LET OP: Het rekeningnummer voor de cursus Scheikunde en Wiskunde verschilt van het rekeningnummer voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Studenten dagonderwijs

Donderdag 19 september 2019 wordt er een onthaalactiviteit georganiseerd voor alle nieuwe studenten Agro- en biotechnologie. De studenten worden die dag om 10 uur verwacht in de inkomhal. Tegen 15 uur ronden we af.

Vrijdag 20 september 2019 worden alle nieuwe studenten verwacht op campus Sint-Niklaas. HAO-studenten zijn vrij te komen.
Om 9u30 heeft de algemene infosessie plaats in lokaal 20, dit wordt gevolgd door afname van de LEMO-test in lokaal -101 en -102. Om 12 uur start het Student Welcome Festival op de campus.

Het programma van de introductieweek vind je hier.

Studenten Hoger Afstandsonderwijs (HAO)

De datum van het eerste monitoraat voor de HAO-studenten volgt later.

Start academiejaar

Maandag 23 september 2019 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Bescherm- en werkkledij

Studenten van de afstudeerrichting Voedingstechnologie dienen een labojas en veiligheidsbril aan te kopen. Er wordt een pasmoment georganiseerd op vrijdag 20 september 2019 tussen 11u30 en 12u00 in lokaal 113.

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee.
Meer info vind je hier.