Agro- en biotechnologie

Introductiecursussen

Net voor aanvang van het academiejaar worden er twee introductiecursussen (scheikunde en wiskunde) ingericht. Deze cursussen richten zich voornamelijk tot studenten van de opleidingen agro- en biotechnologie, verpleegkunde en vroedkunde met beperkte voorkennis over scheikunde en wiskunde.

  • De introductiecursus Scheikunde wordt gegeven op  maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 september 2018, telkens van 9.00 tot 12.00 uur.

Inschrijven voor deze cursus kan door tegen maandag 10 september 2018 het inschrijvingsbedrag van € 5,00 (cursus + hand-outs) over te schrijven op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303 van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus scheikunde – gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De eerste dag van de cursus melden studenten zich rond 8u30 aan bij de receptie. De lessen gaan door in lokaal 20.

  • De introductiecursus Wiskunde wordt gegeven op maandag 17 september 2018 van 13.00 tot 16.00u. (Inhoud: omzetten van een probleem in een vergelijking of formule, vergelijkingen oplossen, rekenen met percentages, kennis van regel van drie, analyseren en interpreteren van tabellen, machtsverheffing, werken met breuken, bewerkingen en hun eigenschappen, gebruik en betekenis van haakjes).

Inschrijven voor deze cursus kan door tegen maandag 10 september 2018 het inschrijvingsbedrag van  € 2,50 over te schrijven op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303  van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus wiskunde –  gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De lessen vinden plaats in lokaal N026. Gelieve je aan te melden aan de receptie.

LET OP: Het rekeningnummer voor de cursus Scheikunde en Wiskunde verschilt van het rekeningnummer voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Studenten dagonderwijs

Donderdag 20 september 2018 worden alle nieuwe studenten verwacht op campus Waas. HAO-studenten zijn vrij te komen.
Om 9u00 heeft de algemene infosessie plaats in lokaal 20, dit wordt gevolgd door afname van de LEMO-test in lokaal -101 en -102. Om 12 uur start het Student Welcome Festival op de campus.

Vrijdag 21 september 2018 wordt er een onthaalactiviteit georganiseerd voor alle nieuwe studenten Agro- en biotechnologie. Verdere details worden gecommuniceerd per mail en via Toledo.

Het programma van de introductieweek vind je hier.

Studenten Hoger Afstandsonderwijs (HAO)

De datum van het eerste monitoraat voor de HAO-studenten volgt later.

Start academiejaar

Maandag 24 september 2018 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Bescherm- en werkkledij

Studenten van de afstudeerrichting agro-industrie dienen een labojas en veiligheidsbril aan te kopen. Er wordt een pasmoment georganiseerd op donderdag 20 september 2018 tussen 14u00 en 15u00 in lokaal 126.

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee.
Meer info volgt later.